הגברת המודעות בקרב ראשי הקהילות

  • תיאום מדיניות עירונית משותפת ומותאמת לטיפול הנדרש במשפחות חד-הוריות.
  • הגברת המודעות לצרכים הייחודים של המשפחות בקרב אנשי מקצוע ונותני שירותים באוכלוסייה הרחבה.
  • פיתוח שירותים ומתן מענה ברמה שכונתית ועירונית תוך התייחסות לקבוצות השונות.
logo בניית אתרים